Bij Aikidojo Haarlem is ons uitgangspunt dat iedereen met hart voor Aikido en grote toewijding, moet kunnen trainen.

Soms kunnen financiële tegenslagen zorgen dat de contributie tijdelijk niet kan worden voldaan, hiervoor kan in overleg een regeling worden getroffen.

Hoewel elke regeling uniek is gaan we uit van een aantal principes:

  • Wanneer een leerling met een financiële regeling traint, wordt deze gevraagd om andere vaardigheden in te zetten voor de dōjō. (Dit kan zijn fotografie-werk, matten reinigen, flyeren, etc.)
  • Er wordt toewijding verwacht, waarbij de leerling elke training aanwezig is en vooraf waarschuwt als dat niet lukt.
  • Alle reguliere lessen (en gastlessen en workshops die voor andere leden gratis zijn) vallen binnen de regeling, maar betaalde stages en losse trainingen etc. niet.
  • Zolang een regeling geldt kunnen er in principe geen examens worden gedaan.
  • Het deelnemen aan extra betaalde activiteiten bij Aikidojo Haarlem of Kochokai is, zolang een regeling van kracht is, uitsluitend mogelijk in overleg met Martijn en Arjan.
  • De regeling geldt zolang de financiële tegenspoed aanhoudt of tot deze door de penningmeester of Martijn wordt beëindigd. Uiterlijk zodra betere tijden aanbreken wordt in overleg de regeling omgezet in een regulier lidmaatschap.

Kort gezegd: er valt altijd een regeling te treffen, als de wil om te trainen aanwezig is.

Neem, om een regeling te bespreken, gerust contact op met Martijn.