Contributie:

Bij onze vereniging geldt een jaarcontributie, te voldoen in 12 maandelijkse termijnen, in de eerste week van iedere maand.


Aikido:
onbeperkt trainen:€45per maand
1 keer per week€35per maand
kinderaikido€25per maand
losse les€9.50per les
losse kinderles€7.50per les
proefles€0.00eerste maand
Klassieke wapens:€20per maand (*)


 (*) Deelname aan de lessen klassieke wapens is slechts mogelijk in combinatie met deelname aan de lessen aikido.


Kortingen:

Er gelden verschillende kortingen voor bepaalde doelgroepen en bij betaling van de jaarcontributie in één keer. Meer informatie bij de penningmeester (penningmeester@aikidojohaarlem.nl).


Overige kosten:

  • Inschrijfgeld: €20.00 
  • Jaarlijkse bondscontributie: €25 (te voldoen aan de dojo bij inschrijving en vervolgens in januari van ieder jaar). Kinderen betalen €10.  


Bankrekening: 54.81.07.416

t.n.v. Vereniging Aikidojo Haarlem  IBAN NL10ABNA0548107416      Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan trainen en 'geld' mag nooit een reden zijn om niet te trainen. Met de penningmeester kunnen altijd (tijdelijke) afwijkende afspraken worden gemaakt. Natuurlijk kan eenieder die misbruik probeert te maken van dit aanbod rekenen op een spoedcursus in de geheime en meer pijnlijke technieken van het Aikido ;)