Wat is Aikido?


Aikido is een krijgskunst en geen vechtsport.

Het is zeer effectief als verdediging omdat je geweld niet met geweld beantwoordt - je leert om een conflictsituatie te beheersen en te neutraliseren door de kracht van de aanvaller te gebruiken. Het doel van de training is om je eigen techniek te verbeteren, niet om beter te worden dan anderen. Aikido kent dan ook geen competitie. Bij aikido zijn motivatie en enthousiasme belangrijker dan spierkracht of leeftijd. Omdat beginners en gevorderden met elkaar trainen en van elkaar leren kun je elk moment met aikido beginnen.


Aikido is een relatief jonge japanse krijgskunst, ontwikkeld door Morihei Ueshiba (1883-1969). Hij ontwikkelde aikido na verschillende andere krijgskunsten te hebben bestudeerd. De populariteit van aikido is sindsdien sterk gegroeid vooral vanwege de nadruk op de vreedzame oplossing van elk conflict.